Arlistuen under Arlien i Fåberg

Opplandsarkivet avd. Maihaugen A-00221: Husmannskontrakter Nr. 812: Arlistuen v/Arlien i Fåberg dat. 14.6.1864
(Sør-Gudbrandsdal pantebok nr. 19, tinglest 29.7.1865)

No 12 Thinglæst Husmandsseddel

Fra Simen Arlien til John Johnsen og Kone, om Brugen af Pladsen Arlistuen, dat.:14de Juni 1864 saal.:
I det Tilfælde af Pladsen Arlistuen under Gaarden Arlien i Faaberg overdrages til Beboelse og Brug af John Johnsen og hans nuværende Kone paa bege deres Levetid faar en aarlig Afgift stor: 7 Spd, siger syv Speciedaler, hvilken oparbeides efter alminnelig Huusmans Taxt, nemlig:
A. 16, er sexten Skilling for at skjære et Maal og 12, er tolv Skilling for at slaa en Mæling og forøvrigt pligtig til 5 Dages Arbeide i Ugen.
B. Husmanden betales med 4 Skillng pr. Dag fra 14de October til 14de April og 85 pr. Dag fra 14de April til 14de October.
C. Kvindemenneskearbeide skal præsteres 10 – ti Dage i Slaataanden paa ovenstaaende Afgift paa benævnte Plads faar 4 Skilling pr. Dag.
D. Men (?) om Verten er tiltrængt Arbeide er Husmanden faarpligtet til at betale ovenstaaende Afgift med Poinge.
E. Det paalige Husmanden at holde Huse og Jorden i forsvarlig Stand.
F. Faanøden Gjærdefangst skal Husmanden have Ret til at tage i Gaardens Hage eller Inmark. Husmanden skal tage Brænde i Gaarden Skaugstøke paa Kjølen, men i Tilfælde af at det ei lod sig gjøre at tilveiebringe faarnøden Brænde fra bemeldte Udmark, da har Husmanden Ret til at tage Lit i Gaardens Hage eller Inmark om Føret ei tillader al Kaame til bestemte Udmark. Husmanden skal have Ret til Havnegang faar Kalv og gris om saameren og Høst og Vaar faar Samtlige Kreature. Til Husenes Reparationer tages paa same Sted som Brændefangst.
Arlistuen den 14de Juni 1864.
John Johnsen
Simen Arlien
Til Vitterlighed:
Ole J. Moen
Engebret Olsen
med ført Pen