Lere under Skari på Hadeland

Opplandsarkivet avd. Randsfjordmuseene, Hadeland

Undertegnede Eier og bruger af gaarden Skari har Dags Dato overladt Iver Johansen Pærsbraaten Den under min gaard hørende Husmands Plades Lere kaldet til brug og beboelse paa følgende forpligtelser og Kontanter

1)    10 er ti Mæling at Slaa
       10 er ti Maal at skjære
       30 er treti Samarbeid Dage fordelt 20 Sommer og 10 vinter
|samt 15 kr i Penger der alt skal være afgjort til vært Aars 14 April

2)    Frihed at tage til brende i Gaardens Hjemskov Skarimoen kaldet Kvist og Stubber eller saakaltes raskeved eller affald med førike Trær maa ikke nedhugges eller beskadiges uden Eierens samtykke samt frihed til at Lauve lit i samme.

3)    Hø Halm ille Gjødsel maa ikke sælges eller bortføres fra Pladsen uden Eierens tilladelse.

4)    De paa Pladsen værense Husse tilhører Eieren og vedligehaaldes af samme

5)    Husbonden er forpligtet til at framkjøre 4 er fire læs ved og lit Gjærfang fra Almeningen nor det af Husmanden [uleselig].

6)    Saafræmt disse forpligtelser ikke opfyldes saa er fæstet brut og Iver og Kone og Barn er da fvorpligtet til at rydde og fraflytte Pladsen til [uleselig] første Fardag efter at Han Derfra er bleven udsagt.

7)    Hus Gjærde og Jorvei maa ikke forringes i nogen maade.


Skari den 14. April 1883

Iver Johnsen (sign.)


Til Vitterlighed
G. Eleken (sign.)