Hovdstuen under Hovde i Sør-Fron

Opplandsaarkivet avd. Maighaugen A-00221 Husmannskontrakter, nr. 267 Hovdstuen under Hovde gnr 112, Sør-Fron 1828
Pantebok 1 Midt Gudbrandsdalen, No. 28 Huusmandscontract

Huusmandscontract. 

Jeg underskrevne Erland Iversen Haavde tilstaaer herved at jeg til Iver Andersen og Hustru haver afsomstaaet en mig tilhørende og under min Gaard liggende Plads Haavdstuen kaldet paa følgende Conditioner:

1. At slaae i 12 Dage og at skjære 6 Maal og det hvert Aar; men saa længe som hans Moder lever skal han slaae Korn i 9 Dage og skjære 4 Maal aarlig.

2.  Dersom jeg skulde blive til Sinds at sælge den hele Gaard Haavde saa der kommer Fremmede til at beboe den, da skal bemeldte Iver Andersen svare aarlig kun den gamle sædvanlige Huusleie som er 6 Dage at slaae; 3 Maal at skjære.

3. Ommeldte Huusleie skal aarlig svares af bemeldte Plads saalænge som Iver Andersen og Hustru lever og tillige lover jeg herved at deres Arvinger og skal nyde bemeldte Plads paa de samme Conditioner som ovenfor er anførte.  Dette bekrefter jeg med min Haand i 2de Vidners Paahør paa Gaarden Haugen den 27 December 1828.
Erland Iversen med Curator Hans Haugen.
Jeg forbinder mig herved til ovenstaaende Contract i alle dens Poster og Puncter at opfylde og efterleve.
Iver Andersen med iholden Pen.

Som Vidner:
Ole Thorsen Myhre
John Hansen Myhre