Vinstra stasjon

Vinstra stasjon, tegnet av Paul Due, ble åpnet 2. november 1896. Stasjonen ligger sentralt i tettbebyggelsen og de opprinnelige bygningene, minus vanntårnet, står fremdeles. Selve stasjonsbygningen har gjennomgått en del om- og påbygninger. Stasjonen har egen turistinformasjon og er felles skysstasjon for buss, taxi og tog.

Nord for stasjonen ser en spor etter stasjonsparken, med plenflater og flotte hengebjørker.

Bilde av Vinstra stasjonsbygg
Vinstra jernbanestasjon. (Fotograf: Dagmar Buen © Fylkesarkivet i Oppland)
Bilde av Vinstra hotel og jernbanestasjon
Da jernbanen kom til Gudbrandsdalen i 1896, opna den for ein større turisttrafikk og grunnlag for fleire hotell. Vinstra hotell var eitt av dei mange hotella som vart bygde denne tida. (Opplandsarkivet avd. Maihaugen: A-00164 Arnfinn Engen)

Bildegalleri


Her finner du kilder og litteratur brukt i denne artikkelen.