Ringebu stasjon

Ringebu stasjon ble åpnet for trafikk i 1896. Det var og er en av de viktigste stasjonene i dalen, og fremdeles stopper ekspresstogene mellom Oslo og Trondheim her. Stasjonen har turistinformasjon og er en felles skysstasjon for både buss, taxi og tog.

Stasjonsområdet har et stort sporområde og mange bygninger som har vært brukt til ulike jernbaneformål oppover i tiden. Stasjonsbygningen og et stort gods-/lagerhus er tegnet av arkitekt Paul Due og ble oppført til åpningen av banen. De øvrige bygningene har ulik kvalitet og standard og er oppført til ulike tider. Det er også på området en svingskive (dreieskive) som stadig er i bruk. Graven er oppmurt av tilhogd naturstein.

Bilde av stasjonsbygg Ringebu stasjon
Ringebu stasjon (Fotograf: Dagmar Buen © Fylkesarkivet i Oppland)

Sør for stasjonen vitner noen gamle prydbusker om stasjonsparken som en gang var der.

Bildegalleri


Her finner du kilder og litteratur brukt i denne artikkelen.