Hjerkinn stasjon

Hjerkinn stasjon er tegnet av arkitekt Glosimodt, og sto ferdig «under tak» i 1918. Stasjonen er i dag fredet. Stasjonen ligger sør for banens høyeste punkt som er 1025 m.o.h. Stasjonsområdet domineres av stasjonsbygningen med godshus og den skiferkledde lokomotivstallen. Sporområdet er stort p.g.a. tidligere drift og sidespor til Folldal gruver. I lia ovenfor stasjonen ligger vokterboligen.  

Bilde Hjerkinn stasjon
Hjerkinn stasjon (Fotograf; Dagmar Buen © Fylkesarkivet i Oppland).
Bilde Hjerkinn stasjon
Hjerkinn jernbanestasjon er teikna av arkitekt Erik Glosimodt. Bygningane er nå freda. (Opplandsarkivet avd. Maihaugen: A-00164 Arnfinn Engen)

Bildegalleri


Her finner du kilder og litteratur brukt i denne artikkelen.