Losna stasjon

Losna stasjon ble anlagt i et grisgrendt område og ble åpnet 2. november 1896. Etter at bygdevegen og etterhvert bilismen gjorde sitt inntog minket person- og godstrafikken og stasjonen ble ubetjent fra 1966.

Foruten 2 mindre bygninger for baneavdelingen er det kun stasjonsbygningen, tegnet av Paul Due, som er igjen av de opprinnelige bygningene. Høye bjørketrær minner om et tidligere parkmessig område.

En bekk sør for stasjonen er lagt i kulvert (underjordisk rør) under jernbanen og over kulverten er bekken steinsatt som et kaskadeanlegg.

Bilde Losna stasjon
Losna stasjon (Fotograf: Dagmar Buen © Fylkesarkivet i Oppland)Losna stasjon (Fotograf: Dagmar Buen © Fylkesarkivet i Oppland)

Bildegalleri

Her finner du kilder og litteratur brukt i denne artikkelen.