Fåberg stasjon

Fåberg stasjon ble åpnet 15. november 1894 og var et viktig knutepunkt den første tiden for trafikken vestover mot Jørstadmoen og nordover til jordbruksområdene i Gausdal. Fram til 1921 ble navnet skrevet Faaberg.

Etter 2. verdenskrig ble imidlertid Lillehammer mer og mer utgangspunkt for landveistrafikk til og fra Gausdal, og stasjonen mistet etter hvert sin funksjon og stasjonen ble ubetjent fra 1975.

Bilde av Fåberg stasjon
Fåberg stasjon (Fotograf: Dagmar Buen © Fylkesarkivet i Oppland)

Den opprinnelige stasjonsbygningen brant i 1909 og ble erstattet av en murbygning m/valmet tak i jugendstil som sto ferdig i 1912, mens godshuset, tegnet av arkitekt Paul Due, står fremdeles. På østsiden av jernbaneområdet er det en stor lagerbygning med ramper som er i forfall.

Sør for stasjonen vokste det opp en liten tettbebyggelse m/boliger og næringsvirksomhet da jernbanen kom.

Bildegalleri

Her finner du kilder og litteratur brukt i denne artikkelen.