Lillehammer stasjon

Lillehammer stasjon ble bygget i 1894, etter tegninger av arkitekt Paul Armin Due. Hundre år senere, til OL i 1994 ble stasjonen ombygd og rehabilitert både utvendig og innvendig i den samme stilen.

På jernbaneområdet finner vi foruten stasjonen også det gamle vanntårnet oppført 1893-94 med Due som arkitekt. Vanntårnet er ikke lenger i bruk og er nå fredet av riksantikvaren.

Bilde Lillehammer stasjon
Lillehammer stasjon (Fotograf: Dagmar Buen © Fylkesarkivet i Oppland)

Bilde vanntårnet
Lillehammer stasjon, vanntårnet (Fotograf: Dagmar Buen © Fylkesarkivet i Oppland)
Bilde vanntårnet Lillehammer stasjon
Lillehammer stasjon, vanntårnet (Fotograf: Dagmar Buen © Fylkesarkivet i Oppland)

Her finner du litteratur og kilder brukt i denne artikkelen.