Tretten stasjon

Tretten stasjon sto ferdig i 1894 og var tegnet av arkitekt Paul Due. Fram til 1896 var stasjonen endestasjon for banen mellom Hamar og Sel ”Hamar-Selbanen”. På stasjonssiden av Gudbrandsdalslågen kom det etter hvert både hotell, landhandel, bevertningssteder, boliger og forsamlingslokale og for å knytte stasjonsområdet sammen med østsiden ble det nødvendig å bygge bru over Gudbrandsdalslågen. Stasjonen er foreslått fredet, men svingskiva er fjernet. 

Den største togulykken i fredstid skjedde nord for Tretten stasjon lørdag 22. februar 1975. Et persontog fra Oslo på vei nordover kolliderte med sørgående ekspresstog fra Trondheim og 27 personer omkom og 25 ble såret.

Her finner du litteratur og kilder brukt i denne artikkelen.