Hunderfossen stasjon

Hunderfossen sto ferdig som holdeplass i 1986, men fram til mai 1990 ble det bare brukt ved spesielle anledninger. Fra da og til september 2000 stoppet en del ordinære tog ved stoppestedet i sommersesongen og i perioden 1992-99 ble det kjørt ”Sesam-tog” mellom Lillehammer og Hunderfossen. Holdeplassen ble gjenopptatt som stoppested fra juni 2002.
Sør for stasjonen lå tidligere Hunder stasjon. Denne var tegnet av Paul Due og sto ferdig i 1984. Stasjonsbygningen ble imidlertid revet i 1971 og stasjonen nedlagt i 1985.

Her finner du litteratur og kilder brukt i denne artikkelen.