Otta stasjon

Otta stasjon har vært og er fremdeles en av de viktigste stasjonene i Gudbrandsdalen. Det store stasjonsområdet ligger sentralt i tettstedet. Den opprinnelige stasjonsbygningen fikk ca. 1952 et tilbygg for godsekspedisjon og venterom. Senere er bygningen ombygd til dagens utseende. Bygningene på stasjonsområdet har samme fargesetting, noe som binder de sammen til en enhet.

Bilde av Otta stasjon
Otta stasjon (Fotograf Dagmar Buen © Fylkesarkivet i Oppland)

På østsiden av området er det et stort godshus og lager.

Over det store sporområdet er det i senere tid anlagt vegbru (RV 15).

Bilde av Otta stasjon 1897
Otta stasjon 1897 (Fotograf: H.H.Lie/HHL-3831 – © Maihaugen)
Bilde av Otta tettsted
Jernbanen vart opna til Otta i 1896 og gav grunnlag for utviklinga av Otta som tettstad. (Opplandsarkivet avd. Maihaugen: A-00164 Arnfinn Engen)

Bildegalleri


Her finner du kilder og litteratur brukt i denne artikkelen.