Harpefoss stasjon

Harpefoss stasjon, tegnet av arkitekt Paul Due, ble åpnet i 1896. Fra den eldste tiden da stasjonen var i drift er det kun perrongen og rester av en rampe som er tilbake. Stasjonsbygningen ble revet i 1971, men et leskur vitner om tiden da Harpefoss var holdeplass med persontrafikk. Enkelte prydbusker har også overlevd saneringen av stasjonsanlegget.

Bilde av Harpefoss stasjon
Harpefoss stasjon (bildet er lånt fra Harpefoss facebookside).
Bilde av Harpefoss stasjon i 1962
Harpefoss stasjon 1962 (bildet er lånt fra Harpefoss facebookside / Foto: Tor J. Haug, Hamar)

Her finner du kilder og litteratur brukt i denne artikkelen.