Øyer stasjon

Øyer stasjon ble åpnet 15. november 1894, men stasjonens skrivemåte ble endret til Øyer i juni 1919.

Stasjonsområdet preges i dag av at virksomheten stort sett er opphørt, men fremdeles står den opprinnelige stasjonsbygningen og godshuset, tegnet av arkitekt Paul Due. På området finnes også lagerbygning og banevokterbolig og et lite parkanlegg dominert av høye hengebjørker og lønn. Stabbesteiner, gjerder, grinder og natursteinsmurer er fine elementer fra et gammelt jernbanemiljø.

Det er broforbindelse mellom stasjonen og tettstedet Øyer, på den andre siden av Gudbrandsdalslågen.

Bilde Øyer stasjon
Øyer stasjon (Fotograf: Dagmar Buen © Fylkesarkivet i Oppland)
Bilde Øyer stasjon med bru over Lågen
Øyer stasjon ligg på vestsida av Lågen og gjorde det nødvendig å bygge bru over Lågen her. Stasjonsbygningane her , som alle stasjonsbygningane mellom Lillehammer og Otta, er teikna av jernbanearkitekten Paul Armin Due. (Opplandsarkivet avd. Maihaugen: A-00164 Arnfinn Engen)

Bildegalleri

Her finner du kilder og litteratur brukt i denne artikkelen.