Sjoa stasjon

Sjoa stasjon, tegnet av arkitekt Paul Due, sto ferdig til 1896. Stasjonsbygningen og privetet (utedoen) er på NSB’s verneplan over bygninger. I tillegg ligger det et lagerhus og et losjihus for baneavdelingen nord for privetet på stasjonsområdet. Mektige bjørker omkranser stasjonen og danner en vegg mot området rundt. I dag er det liten aktivitet ved stasjonen.

Den murte undergangen sør for stasjonen, viser håndverk av høy kvalitet og er et viktig kulturminne.

Bilde Sjoa stasjon
Sjoa jernbanestasjon. Fotograf: Dagmar Buen © Fylkesarkivet i Oppland)
Bilde sprengverksbrua over  Lågen ved Sjoa
Sprengverksbrua over Lågen ved Sjoa med vegen til Heidal. I bakgrunnen Sjoa jernbanestasjon. (Opplandsarkivet avd. Maihaugen: A-00164 Arnfinn Engen)

Bildegalleri


Her finner du kilder og litteratur brukt i denne artikkelen.