Tonsåsen stasjon

Stasjonen var banens høyeste punkt, 682 meter over havet. Stasjonen hadde eget godshus og vanntårn. I tillegg til hovedtårnet var det her også et provisorisk vanntårn der lokomotivene normalt stanset. Stasjonen hadde sidespor til Storbrofoss, og herfra ble det sendt i gjennomsnitt 15 000 tonn papirmasse i året.

Bilde Tonsaasen stasjon
Tonsaasen stasjon (Fotograf: ukjent, (c)Valdresmusea)

Stopp, stopp, Tølløev skal væra med!

«I et av de første driftsårene kom en fjellbonde til Tonsaasen for å reise med toget. Han syntes at billetten var for dyr og ville absolutt ha avslag. Han ble stående og prute til toget gikk, og så sprang han etter og ropte: «Stopp, stopp, Tølløev skal væra med», men han kom nå ikke med toget den dagen. Neste dag ble han med, og på toget ble han spurt om han fikk noe avslag. » Nei, je fikk ikkje slått tå 5 øre heller, så dissa jøddenbanekara skjøna seg ikkje noko på forretning.»

Fortellingen er hentet fra Norsk Jernbanemuseums arkiv.


Her finner du litteratur og kilder brukt i denne artikkelen.