Fagernes stasjon

Fagernes som tettsted nærmet seg 50 år da Valdresbanen ble åpnet og Fagernes ble endestasjon på den populære strekningen. Både bedrede kommunikasjonsmuligheter og selve anleggelsen av jernbanen førte til at tettstedet fikk en enorm vekst. Stasjonen på Fagernes hadde lokstall, svingskive og motorvognstall. På grunn av sin nærhet til fjellene hadde Fagernes særlig stor turisttrafikk – og betjente et stort omland.

Bilde av biler på Fagernes stasjon
Biler på Fagernes stasjon (Fotograf: O.Neste, (c)Valdresmusea)

I 1991 ble skinnegangen fra Fagernes til Leira fjernet.  Det har blitt anlagt gang- og sykkelvei på den gamle jernbanetraseen. Den gamle stasjonsbygningen  på Fagernes står ennå og her finner man nå en souvenirbutikk. 8. september 2007 feiret Fagernes sitt 150 – årsjubileum, og samtidig fikk tettstedet tildelt bystatus. 1. januar 2009 hadde Fagernes 1762 innbyggere.

Kuene i Valdres er ikke dumme…

«Valdres kjøper ofte mye høy om vinteren og i forbudstiden hendte det ikke så sjelden at det be gjemt spritkanner inni høyvognene. Baneformannen  på Fagernes, som var avholdsmann, drev med snøarbeid på tomta, og driftsbestyreren, som ikke var avholdsmann, hadde lyst til å gi han en liten finte. Han gikk bort til baneformannen og sa: «De er vel fulle alle kuene heroppe nå». «Nei», svarte baneformannen, «kuene i Valdres er ikke så dumme». Flere spørsmål fikk han ikke.

Fortellingen er hentet fra Norsk Jernbanemuseums arkiv.


Her finner du litteratur og kilder brukt i denne artikkelen.