Nordsinni stasjon

I 1903 ble Valdresbanen åpnet fram til Tonsåsen, og med det ble stasjonen på Nordsinni etablert. Ved byggingen av stasjonen måtte staten ekspropriere grunn, og eierne fikk kun symbolsk erstatning. På grunn av brannfaren som damplokomotivene førte med seg ble naboer pålagt å legge ildfaste tak og kledninger på bygninger som lå i nærhet av stasjon/banen. I 1912 hadde stasjonen egen stasjonsbygning, pakkbu og vedskur med privet. Stasjonsbygningen var bygd i tømmer og hadde 2 etasjer. 1 etasje hadde venteværelse og kontor, mens 2. etasje hadde to beboelsesrom. Pakkbua og vedskuret/privetbygningen var begge i bindingsverk, og alle bygningene hadde skifersteinstak. På Nordsinni var det også egen pålastingsrampe for tømmer, og det var stor tømmertrafikk fra stasjonen.

Bilde Nordsinni stasjon 1973
Nordsinni stasjon 1973 (Fotograf: S. E. Sando, (c) S. E. Sando)
Bilde arbeidsbrakke Nordsinni stasjon
Arbeidsbrakken som fungerte som stasjonsbygning på Nordsinni en periode (Fotograf: ukjent, (c) Valdresmusea)

Her finner du litteratur og kilder brukt i denne artikkelen.