Fluberg stasjon

Fluberg hadde samme store bygning som på Hov, med frittstående godshus. Stasjonen hadde også krysningsspor og lastespor med rampe for tømmeropplasting. Stedet var stasjon fra baneåpningen mellom Eina og Dokka i 1902. Stasjonsbygningen er i dag privatbolig.


Her finner du litteratur og kilder brukt i denne artikkelen.