Bjørnerud stasjon

Bjørnerud var stoppested på Valdresbanen fra 1905, og ble oppgradert til stasjon i perioden 1949 – 1959. Bjørnerud hadde en liten stasjonsbygning i to etasjer. Spesielt for stasjonen var et stabbur, noe som var ganske originalt for en jernbanestasjon. Ellers så hadde stasjonstomten et krysningsspor, en egen rampe for opplasting av tømmer, samt eget sidespor til Bjørnerud sag.

Her finner du litteratur og kilder brukt i denne artikkelen.