Bjørgo stasjon

Bjørgo stasjon ble opprettet 1. oktober 1905. Stasjonen hadde en ekspedisjonsbygning av den minste typen, samt et vanntårn. Bjørgo hadde forbindelse med Sperillen ved hjelp av egen rutebil. Bjørgo er i dag Valdresbanens endepunkt. Stasjonen ble nedgradert til holdeplass i 1968. Stasjonsbygningen er et godt eksempel på de minste stasjonsbygningene. Bygningen er i dag på NSBs verneplan.

Bilde Bjørgo stasjon
Bjørgo stasjon (Fotograf: ukjent, (c)Valdresmusea)
Bilde Bjørgo gard og stasjon
Bjørgo gard og stasjon (Fotograf: ukjent, (c)Valdresmusea)

Her finner du litteratur og kilder brukt i denne artikkelen.