Fall stasjon

Stasjonen hadde en liten stasjonsbygning, lik den på Trevatn, godshus, samt et ekstra kontor. På stasjonen ble det også oppført et vanntårn, som rommet 7 kubikkmeter vann. På grunn av stor industri i nærområdet ble det anlagt sidespor til Skrankefoss og Land Tresliperi, og dette førte til stor godstrafikk til og fra stasjonen.

Her finner du litteratur og kilder brukt i denne artikkelen.