Leira stasjon

På Leira ble det opprettet stasjon i forbindelse med åpningen av Valdresbanen til Fagernes i oktober 1906. I 1941 ble den opprinnelige stasjonsbygningen revet og erstattet av en ny. I perioden 1991-2002 var Leira stasjon Valdresbanens endestasjon.


Her finner du litteratur og kilder brukt i denne artikkelen.