Hov stasjon

Stasjonen var en av de største på banen, med stasjonsbygning på 81 kvadratmeter gulvflate. Stasjonen hadde også godshus, kryssningsspor og eget spor for opplasting av tømmer. I 1967 gikk det 1212 vognlaster tømmer fra Hov stasjon.

Bilde av trafikkoppgave fra Hov stasjon
Trafikkoppgave fra Hov stasjon 1958/59 (Randsfjordmuseene, Hov stasjon)
Bilde av trafikkoppgave fra Hov stasjon
Trafikkoppgave fra Hov stasjon 1958/59 (Randsfjordmuseene, Hov stasjon)
Bilde av trafikkoppgave fra Hov stasjon
Trafikkoppgave fra Hov stasjon 1958/59 (Randsfjordmuseene, Hov stasjon)

Ut fra trafikkoppgaven fra Hov stasjon for driftsåret 1958/59 kan vi lese at det ble solgt 7999 enveis billetter i løpet av denne perioden. Oversikten viser også hvor mange billetter som er solgt i de ulike månedene, hvor mange soveplassbilletter som ble solgt, månedskort etc. Videre følger oversikt over ekspedert gods på stasjonen, samt godsets vekt.

Ha’kje ti, ha’kje ti!

De fleste stasjoner ved Valdresbanen var som regel betjent av bare en mann, og det var ofte en stri jobb. Det var første juledag, og stasjonsmesteren som forresten var nokså distre, hadde det travelt med ekspedisjon. En av bygdens fremste autoriteter kom gående og etter gammel god tradisjon sier han: «Gledelig jul stasjonsmester», hvortil denne svarer: «Ha’kje ti, ha’kje ti».

Fortellingen er hentet fra Norsk Jernbanemuseums arkiv.

Her finner du litteratur og kilder brukt i denne artikkelen.