Stryken stasjon

Stasjonen er den første på Gjøvikbanen som ligger i Oppland fylke. Stasjonen ligger ved sørenden av Harestuvannet. På Stryken ble det anlagt et militært krysningsspor allerede i 1900. Fra 1928 ble krysningssporet omgjort til stoppested med oppgraderingen til stasjon i 1937.

Bilde av Stryken stasjon
Stryken stasjon (Fotograf: O. Hansen, (c) Randsfjordmuseene, Widerøe-Lunner-90703)

I forbindelse med oppgradering til stasjon ble det oppført en ekspedisjonsbygning. Her er arkitekturen preget av funksjonalisme og nyklassisisme. Det gamle vanntårnet ved stasjonen står fortsatt og er det eneste gjenværende langs Gjøvikbanen. Vanntårnet er et fredet kulturminne. På grunn av nærheten til Nordmarka har NSB i mange år hatt egne ski- og sykkeltog fra Oslo til Stryken.


Her finner du litteratur og kilder brukt i denne artikkelen.