Kutjern stasjon

Ved Kutjern ble det bygd militært krysningsspor allerede til baneåpningen i 1902, men dette ble ikke tatt i bruk før i 1908, da Kutjern ble togmeldingsstasjon. Stasjonen har ekspedisjonsskur fra 1908, med påbygd bolighus av samme type som banevokterboligene.  Hovedtrafikken til og fra Kutjern har bestått av tømmer, brenntorv og turister. Formelt ble Kutjern stoppested i 1924, men helt siden 1908 var det i praksis mulig å reise til Kutjern med toget. Før 1930 ble Kutjern oppgradert til stasjon.  Det var i hovedsak tømmer- og torvtransport som gikk fra Kutjern, men også endel turister tok toget til Kutjern og det nærliggende Kvittingly Pensjonat. I 1966 ble imidlertid stasjonen degradert til holdeplass og i 1989 ble den helt nedlagt.

Bilde av tømmerlessing ved Kutjern stasjon i 1953
Tømmerlessing ved Kutjern stasjon 1953 (Fotograf: T.Amlien,(c)Mjøsmuseet,R85/27/6)
Bilde av tømmerlessing med hest og slede ved Kutjern stasjon
Fra tømmerlessing på Kutjern stasjon i 1953 (Fotograf: T. Amlien (c) Mjøsmuseet, R85/27/7)

Her finner du litteratur og kilder brukt i denne artikkelen.