Gjøvik stasjon

Bilde av Gjøvik stasjon i 1904
Gjøvik stasjon 1904 (Fotograf: E. O. Baggetun?, (c)Mjøsmuseet, R81/92/8)

Gjøvik stasjon er endestasjon på Gjøvikbanen. Stasjonen ble åpnet i forbindelse med Nordbanens åpning i 1902. Byen rundt endestasjonen fikk en enorm vekst i årene etter baneåpningen. Da Gjøvik ble kjøpstad i 1861 var innbyggertallet 438, mens det i 1909 hadde økt til 3560. Endestasjonen lå i en by med stor trafikk grunnet flere industribedrifter, hoteller og forretninger. Til baneåpningen ble det åpnet restaurant og kiosk, i tillegg til ekspedisjonsbygning. I 1926 var stasjonen betjent av 28 ansatte, alt fra stasjonsmester og bestyrer til stasjonsbetjenter, sporskiftere og lærlinger.

Ekspedisjonsbygningen på stasjonen er i mur og ble i 2002 fredet etter vedtak fra Riksantikvaren.

Bildegalleri


Her finner du litteratur og kilder brukt i denne artikkelen.