Raufoss stasjon

Bilde av Raufoss stasjon fra eldre tider
Raufoss stasjon (Fotograf: ukjent, (c)Mjøsmuseet, R84/30/3)

I 1901 ble stasjonen åpnet som stoppested langs den midlertidige banestrekningen Jaren- Raufoss. Bygningen er satt opp i jugendstil og stasjonen hadde eget vanntårn. Stasjonen hadde fra 1919-1920 eget sidespor inn i Raufoss Ammunisjonsfabrikker. Fabrikksporet finnes fortsatt. Stasjonen er nå ubemannet.

Skulle du reise fra Raufoss på Gjøvikbanen til Dokka på Valdresbanen kostet reisen kr 15,50,- Her var det i tillegg skifte av bane på Eina, som var møtepunktet for Gjøvikbanen og Valdresbanen.

Bilde av togbillett Raufoss - Dokka
Edmonsonsk billett Raufoss – Dokka (Valdresmusea)

Bildegalleri


Her finner du litteratur og kilder brukt i denne artikkelen.