Lunner stasjon

Lunner stasjon ble åpnet i 1900 og var en av banens opprinnelige stasjoner da Gjøvikbanen ble åpnet fram til Røykenvik i 1900. Stasjonen ekspederte både personer og gods. Ekspedisjonsbygningen er tegnet av Paul Armin Due og er oppført i dragestil. Bygningen er tømret i 2 etasjer, med full kjeller. 1 etasje inneholdt ekspedisjonsrom, venterom, og et par ekstrarom. I 2 etasje var det leilighet for stasjonsmesteren.

Bilde av damplokomotiv på Lunner stasjon 1918
Damplok på Lunner stasjon 1918 (Fotograf: St.mester L. Oppsal, (c)Randsfjordmuseene, HF1991/1:29)

I tillegg til ekspedisjonsbygning, uthus og godsbygning hadde stasjonen et 7,5 meter høyt vanntårn. Stasjonen hadde også passasjerplattform, melkeplattform og lasteplattform. Anleggelsen av Lunner stasjon beløp seg til kroner 95.632,47. I 1985 ble stasjonen ubetjent, og i 1987 ble den nedgradert til holdeplass. Alle persontog på Gjøvikbanen stopper på Lunner i dag.

Bildegalleri


Her finner du litteratur og kilder brukt i denne artikkelen.