Gran stasjon

I løpet av år 1900 ble stasjonen på Gran ferdigstilt med både hovedbygning og uthus, og åpnet i forbindelse med åpningen av Nordbanen fram til Røykenvik. Ekspedisjonsbygningen er tegnet av Paul Armin Due og er oppført i dragestil. Anleggelsen av Gran stasjon beløp seg til kroner 58.736,22. Ekspedisjonsbygningen, eller hovedbygningen, var større enn på nabostasjonene, men med samme stil og konstruksjon. Én viktig forskjell fantes imidlertid – Gran stasjon hadde to venterom, ett for 2. klasse og ett for 3. klasse. Gulvet i venterommet hadde fliser og det var brystpanel på veggene. Stasjonen hadde et godshus på nesten 200 kvadratmeter og en passasjerplattform på 65 lengdemeter, i tillegg til en melkeplattform på 27 meter og lasteplattform på 15 meter. I dag er Gran stasjon ubetjent.

Bilde av Gran stasjon i svart/hvitt
Gran jernbanestasjon (Foto: ukjent, (c) Randsfjordmuseene, HF1986/37:3)
Bilde av eldre tog i tre på Gran stasjon
Tog på Gran stasjon (Fotograf: ukjent, Randsfjordmuseene, HF1992/19:16)

Bildegalleri


Her finner du litteratur og kilder brukt i denne artikkelen.