Bjørgeseter stasjon

Til Gjøvikbanens åpning ble det etablert et militært krysningsspor her på Bjørgeseter. Først i 1909, til åpningen av Bergensbanen, ble det anlagt regulært stoppested på Bjørgeseter, med oppgradering til stasjon i 1910. Stasjonen har en ekspedisjonsbygning fra 1909. Fra Bjørgeseter har det vært mest tømmertransport og det fantes et eget sidespor til Lunner Almenning. I 1959 ble det også montert en tømmerkran på stasjonen for å prøve å beholde tømmertransporten på banen. I juni 2006, da Gjøvikbanen ble anbudsdrevet, ble stasjonen lagt ned.

Bilde fra lufta av Bjørgeseter stasjon
Bjørgeseter stasjon (Fotograf: O. Hansen, (c) Randsfjordmuseene, Widerøe Lunner_neg90708_utsnitt)
Bilde av reisende ved Bjørgeseter stasjon ca 1940
Bjørgeseter stasjon ca 1940 (Fotograf: ukjent, (c) Randsfjordmuseene, HF2009/15:7)

Her finner du litteratur og kilder brukt i denne artikkelen.