Nygard stasjon

Nygard hadde status som stoppested fra 1902, og ble oppgradert til stasjon i 1914. Nygard kunne da ekspedere både tog, gods og reisende. I mange år var det stor trafikk til og fra Toten Cellulosefabrikk, som hadde eget sidespor til stasjonen. I 1985 ble stasjonen nedgradert til holdeplass og helt nedlagt ble Nygard i 2006 i forbindelse med at Gjøvikbanen ble andbudsdrevet.

Bilde stasjonsbygg Nygard stasjon
Nygard stasjon (Fotograf: Solfrid Myhre, (c)Arkivnett Oppland)
Bilde av stasjonsbygg Nygard stasjon
Nygard stasjon (Fotograf: Solfrid Myhre, (c)Arkivnett Oppland)
Bilde av stasjonsbygg Nygard stasjon
Nygard stasjon (Fotograf: Solfrid Myhre, (c)Arkivnett Oppland)

Her finner du litteratur og kilder brukt i denne artikkelen.