Hennung stasjon

Bilde av stasjonsbygg Hennung stasjon
Hennung stasjon (Fotograf: Solfrid Myhre, (c) Arkivnett Oppland)

På Hennung ble det anlagt lasteplass for tømmer i 1923, holdeplass i 1936 og ekspedisjonshus fra 1938, og stoppested fra 1943. I 1967 ble tømmerlastinga nedlagt etter at stoppestedet ble nedgradert til lasteplass i 1961.

Bildegalleri


Her finner du litteratur og kilder brukt i denne artikkelen.