Lena stasjon

Lena stasjon omtales som Valle stoppested i de første planene, og var også stoppested i den første tiden, fram til 1916. Med oppgraderingen til stasjon fikk Lena også ny stasjonsbygning, og gamlebygningen ble ombygd til godshus. Stasjonsbygningen har to etasjer og er preget av nybarokk stil. Lena stasjon hadde mye gods som planter, grønnsaker og produkter til og fra melkefabrikken på Kapp, samt mange landhandlerier og spesialforretninger.

Bilde av Lena stasjon omkring 1936
Lena stasjon ca 1936 (Fotograf: Forlag Haug-Syvertsen AS, (c) Mjøsmuseet, R79/39/4)
Bilde av Lena stasjon før 1940
Lena stasjon før 1940 (Fotograf: S. Røisli, (c) Mjøsmuseet, R92/53/4)
Bilde av stasjonsområdet på Lena 1938/-39
Stasjonsområdet på Lena 1938/39 (Fotograf: ukjent, (c) Mjøsmuseet, R80/8/1)

Her finner du litteratur og kilder brukt i denne artikkelen.