Reinsvoll stasjon

Bilde av Reinsvoll stasjon ca 1950
Reinsvoll stasjon ca 1950 (Fotograf: B. Stenslie, (c)Mjøsmuseet, R80/29/15)

Reinsvoll var stoppested fra 1901, og stasjon fra baneåpningen i 1902. Stasjonen var knutepunkt mellom Gjøvikbanen og Skreiabanen. Stasjonen hadde restaurant, kiosk og postkontor. Mye av trafikken fra Reinsvoll bestod av trevirke fra sagbruk og høvleri, samt varer og persontrafikk til butikker og Prestseter sykehus. I 1963, da persontrafikken ble nedlagt på Skreiabanen forsvant mye av trafikkgrunnlaget ved stasjonen. Reinsvoll ble ubetjent i 1990, for så å bli degradert til holdeplass i 1991.

Bildegalleri


Her finner du litteratur og kilder brukt i denne artikkelen.