Kolbu stasjon

 Kolbu var opprinnelig stoppested fra 1902, men ble oppgradert til stasjon i 1916, etter at stasjonen først hadde fått egen boligdel i 1911. I 1920 årene hadde Kolbu stasjon to gjennomgående spor og et buttspor. Stasjonen var da betjent av en stasjonsmester, en telegrafist og en stasjonsbetjent. I tillegg til den vanlige trafikken hadde Kolbu mye transport til og fra poståpneriet, to bakerier, sagbruk, mølle, frørenseri og brenneri. Stasjonen ble ubetjent fra 1982, og i 2004 brant boligdelen av ekspedisjonsbygningen, bare godsdelen ble stående igjen.

Bilde av Kolbu stasjon omkring 1904
Kolbu stasjon ca 1904 (Fotograf: I. Berg (c)Mjøsmuseet, R83/44/8)
Bilde av Kolbu stasjon
Kolbu stasjon (Fotograf: W. Glemmestad, (c) Mjøsmuseet, R83/37/5)
Bilde av snømåkere ved Kolbu stasjon
Snømåkere ved Kolbu stasjon «Kolbuavdelingen» 1953 (Fotograf: ukjent, (c) Mjøsmuseet, R87/36/1)

Her finner du litteratur og kilder brukt i denne artikkelen.