Bilitt stasjon

Bilde av togsett ved Billitt stasjon 1914
Togsett ved Bilitt stasjon 1914 (Fotograf: J. Kihle, (c) Mjøsmuseet, R80/11/5)

Bilitt var opprinnelig stoppested fra 1902, med en liten ekspedisjonsbygning, privetbygning og lasterampe. Bilitt fikk etter hvert status som stasjon – antagelig på grunn av militærtrafikken til og fra Starum. Stasjonen var betjent helt fram til 1988. I forbindelse med nedleggelsen av Skreiabanen ble bygningene revet for å gi plass til utvidelse av riksveien.


Her finner du litteratur og kilder brukt i denne artikkelen.