Bøverbru stasjon

Opprinnelig stoppested med ekspedisjonsskur, men ble oppgradert til stasjon i 1916. Hole Kalkverk hadde eget sidespor til stasjonen og dette førte til stor trafikk til og fra Bøverbru.

Bilde av valgtog for sosialistisk folkeparti på Bøverbru stasjon 1973
Valgtog fra Sosialistisk Folkeparti på Bøverbru stasjon 1. mai 1973 (Fotograf:ukjent, (c) Mjøsmuseet, R87/38/1)
Bilde av Bøverbru stasjon 1. mai 1973
Bøverbru stasjon 1. mai 1973 (Fotograf: ukjent, (c) Mjøsmuseet, R87/36/8)

Her finner du litteratur og kilder brukt i denne artikkelen.