Auksjon på Lere under Næs i Brandbu 1905

Opplandsarkivet avd. Randsfjordmuseene, Hadeland

Aar 1905 den 7. juni afholdes efter begjæring fra Anders Ladderud en auktion på hans bopel Lere i Brandbu ved lendsmanden i overvær af undertegnede vidner.
Hvorda! Lendsmanden fremlagde en af de om auktionen udfærdige plakater forsynet med attest om læsning og bemerkede at auktionen  yderligere er bekjentgjort ved indrykkelse i Vestoplændingen.
Rekvirenten mødte og begjærende auktionen fremmet på følgende Konditioner
(Se konditionerne Næs brænderi hvilke gjentages her således som de findes indtagne i nærv. protokols fol 1 med den forandring at post 2 nu skal lyde: Tilslagssummen tillagt 10 % betales ukrævet til den antagne incassator lensmand Grimsrud på hans bopel inden 1. februar 1906.
For incassationen og med fuldt ansvar for kjøbernes vederheftighed nyder incassator 10 % og for auktionens bekjentgjørelse og afholdelse godtgjørelse efter sportelloven)
Efterat konditionerne var opplæst fremmedes auktionen således:

3 økse 1 bile1-40Anders Egge, Skari
1 bergehakke70Peder Nilsen Skarieie
1 spade50Anders Lerbru v/K
1 do1-00do           do
1 grev40Iver Lere
1 øks50Ole H. Egge
1 parafinkande m.m10Kristian Lere v/K
1 øltønde med….2-00L. Bredviken
1 sørpekolle40Iver Lere
1 do50Anders Lerbru
2 traug50Anders Egge, Skari
1 malerandbo20Anders Lerbu v/K
1 tøvfjæl35Anne T. Kjos
1 gryte1-50Nils Nilsen Skarieie
1 nøle1-10Nils N. Kværnbråten v/K
1 anker m.m.30Torsten Hasledalen
2 narvere, tæksle m.m.70Peder Nilsen Skarieie
1 kuffert m.m.20Halvor Fredriksen, Næseie
1 vedsag50Ole Martinsen
1 par karder25Anne T. Kjos
1 sauesaks60Torstein Hasledalen
1 hæspetre30Nils Nilsen Skarieie Latrs.
1 hakkebret25Nils N. Kværnbråten
1 skindskræppe1-00Iver Lere
1 natpotte25Gunder Retrumsbakken
1 kuffert m.m.2-30Kontant
1 kjævle m.m.20Ole H. Egge
1 lygt   20Iver Lere
1 bagstefjøl1-00do    do
1 vugge50Halvor Fredriksen
1 pude20do    do
1 do90do    do
1 tæppe50Anders Lerbru v/K
1 pude10Halvor Fredriksen
1 skindfælde3-30do    do
1 bøle50Lendsmannen
2 skinnfælder10Halvor Fredriksen
1 sag80Peder Kristoffersen Bastubakken
1 do60Gunder Retrumsbakken
1 do50do    do
1 baksag50do    do
1 do1-40do    do
1 do60Nils Nilsen Skarieie
1 stiksag og 1 vater25Kontant
2 naver30Anders Egge, Skari
2 do80Peder Kristoffersen Badstuebakken
1 do40Gunder Retrumsbakken
1 tæljehakke20Kontant
1 do m.m.10Peder Nilsen Skarieie
1 do20Kontant
1 do20Gunder Retrumsbakken
2 … bor30Nils N. Kværnbråten
1 borvinde med 1 bor80Ole H. Egge
1 båndkniv m.m.80Jørgen Olafsen
2 … rasper10Johan Teslo
1 hammer og hovtang35do    do
1 do               do70Iver E. Vigsgjærdingen
2 dreierjern10Jørgen Olafsen
2 hugjern35Peder K. Bastuebakken
1 do25Anders Egge, Skari
Latrs. Kr  
Transport  
1 hugjern25Anders Egge, Skari
2 do10Peder K. Bastuebakken
2 do40Johannes I. Lere
1 høvl40do    do
1 do75Nils N. Kvernbråten
1 do1-70L. Bredviken
1 rubank1-40Kontant
2 høvler1-80Peder K. Bastuebakken
1 høvl1-40do    do
2 do50Kontant
2 do30Nils Nilsen, Skari
2 vinkelhager og  
2 skruetvinger50Jørgen Olafsen
2 vinkelhager10Gunnar Retrumsbakken
1 passer25Kontant
2 vinkelhager10Gunder Retrumsbakken
1 do m.m.25Ole H. Egge
1 medrag30Gunder Retrumsbakken
2 bujern1-00do    do
1 rasp40do    do
1 fil m.m.20Iver Lere
1 stålvinkelhage50Nils A. Svevnerud
2 høvler50do    do
2 biler50Jørgen Olafsen
1 høvl (rubank)2-30Nils A. Svevnerud
1 bile2-30Ole Anders Bråumsmoen
  v/  Nils A. Svevnerud
1 bile m.m.25Kontant
2 vindusgrinder a 801-60Iver Lere
2 do a 2550Andreas Torsbakken V. Toten
1 størstang1-00Anders Egge, Skari
2 høvler 1 lænke40Ole H. Egge
1 kasse skrab25Anders Egge, Skari
1 do    do10Gunder Retrumsbakken
1 høvlbenk5-00Anders Egge, Skari
Transp.  
1 dus. tomflasker  
1 høvogn5-00Anders Egge, Skari
1 par hjul2-00do    do
1 kjelke1-20Iver Lere
1 par ski90Anders Egge, Skari
1 væv6-00Hans O. Kjos v/K
3 stole a 1,905-70Johan Iversen Augedalsbakken
  v/ Iver Augedalsbakken
3 do a 1,905-70do    do    v/do
1 potteplante1-10Lina P. Næs
1 do80Ole H. Egge, Skari
1 do40Anders Egge, Skari
1 do15Mari Kristiansdtr. Lere
1 do20Anders Lerbu v/K
1 do20do    do    v/K
1 do25Anders Egge, Skari
1 do30do    do
1 do10Anders Lerbu v/K
1 do30Anders Egge, Skari
1 do10Kontant
1 do2-80Anne Lerbru
1 4k. bord2-20Hans Pettersbakken v. Toten
1 pipe20Kontant
1 skab20-00Halvor Fredriksen Næseie
1 melkemugge20Torsten Hasledalen
1 komfur med rør30-50Iver Vigsgjærdingen
1 ovn i kammeret12-00Iver Augedalsbakken
1 mugge   35Lina P. Næs
1 rundt bord10-80Andreas Torsbakken
1 fad30Anne T. Kjos
2 fad30Hans O. Kjos v/K
1 do10Hans T. Skari
1 bolle   25Ole H. Egge v/K
1 brødbakke20John Erlandsen v/Kone
4 par kopper1-20Johannes Lere v/K
1 kaffekanne m.m.40Anders Egge, Skari
1 fad20Iver Lere
1 blikkjøreld   25Peder K. Bastuebakken
1 kaffetrommel m.m.20Kontant
Trp.  
1 melkekjøreld   50Kontant
3 vævskeer50Peder K. Badstuebakken
en del høvler1-50Hans O. Kjos v/K
1 vævskyt30Anders Lerbu v/K
1 hovelfjæl20Hans O. Kjos
1 vævspender50Erik Nilseløkken
1 speil   3-00Anders Egge, Skari
1 nibsgjenstand15Kontant
1 do10Halvor Fredriksen
1 bord4-80Johannes Lere
2 billeder20Iver Lere
1 do20Anders Lerbru v/K.
1 do10Anne T. Kjos
1 bord5-20Hans Pettersbakken
3 bøger   35Johan Gullerudseie v/K.
1 par botforstøvler  
1 seng i kammeret8-10 
1 syltekrukke50Marie Stenbråten
1 skattold15-00Erik Nilseløkken
1 kommode12-00Halvor Fredriksen
1 rundt bord3-00Ole H. Egge v/K.
1 dameuhr med kjede10-00Peter Syverinsen Lere
1 kaffekjedl1-20Iver Lere
1 lampe   50Ole Martinsen
1 smøræske10Johan Gullerudeie
1 do10do        do
2 asjetter10do        do
5 talærkener a 1050Jørgen Olafsen
1 bogskap1-10Torsten Hasledalen
1 hylde50Kontant
3 par knive og gafler a 351-05Halvor Fredriksen
1 symaskine41-00Iver Lere
1 seng5-00Andreas Thorsbakken
1 glasvase70Bent Nilseløkken v/K.
1 kaffekande50Torsten Hasledalen
2 vasbytter1-40Ole P. Næss
1 jernkube25Gunder Retrumsbakken
2 kuber og 1 gryde70Ole Martinsen
1 liden gryde m.m.20Gunder Retrumsbakken
1 pande   60Marte G. Næs
2 talærkener05Iver Lere
1 kjedel50Anders Lerbru v/K.
1 skjorte80Halvor Fredriksen
3   ”        a 802-40do        do
3 par kaffekopper10Ole Martinsen
4 fag gardiner a 652-60Iver Augedalsbakken
2 ”     ”            a 651-30do        do
1 skammel20Kontant
1 kommodetæppe55Kontant
1 sengetæppe4-00Bent Nilseløkken v/K.
4 ølglas45Anders Lerbru v/K.
2 lysestager40Peder K. Bastubakken
1 sengetæppe1-50A. Kjosmoen
1 sukkerfad10Anne Svendsen Runden
1 do05Kontant
1 kurv10do

Auktionen sluttet

E. Grimsrud        A. Kjosmoen    O. Martinsen