Christopher Moe Stenersens testamente

Opplandsarkivet avd. Randsfjordmuseene, Hadeland: OAHF-226 Moe, Jevnaker gnr. 148
Nedenfor følger utdrag fra Christopher Moe Stenersens testamente, hvor han til godeser to av sine husmenn.

Testamente

Christopher Moe Stenersen, Procurator ved Øver- og Underretterne i Agerhuus Stift og Eier af Gaarden Moe i Jevnager Præstegjeld paa Hadeland og Ødegaarden Sandli i Haugs Annex til Norderhoug paa Ringeriget, gjør vitterligt at have med fuldkomment Overlag og fuld Fornuft forfattet følgende Bestemmelser som min sidste Villie og Testamente.

A.)    Angaaende mit Løsøre.
Af dette bortskjænkes in natura følgende Ting, hvis jeg nemlig ved min Død ei efterlader mig nogen Enke, eller og efterat en Hovedlod i Løsøret er hende fraskiftet:
(…)

12. Min fra hans Barndom af hos mig opvoxne Opvarter og Gaardkarl Elling Olsen Moe, der i forrige Aars Høst fik Grundseddel paa Pladsen Klægrudstuen, testamenteres herved:
a. Alle mine øvrige sølvspiseskeer og Theskeer af det ældre Slags.
b. 1 ½ dusin hvide benskaftede Knive med Gafler.
c. 1 god Dreilsdug med 18 Servietter, siger atten Servietter.
d. Min Ensmandervogn med tilhørende Kjøreindretning.
e. Min Ridesadel med Bidsel.
f. Min Reiseslæde med Sæhle og Fæld.
g. Mine Støvler, Sko og Tøfler, om jeg efterlader nogen af de 2de sidstnævnte Slags.
h. Alle mine Reiseklæder og Reisestøvler samt den bedste af mine Reisehuer.
i. En god Kjole eller Frak, en do. Væst, og en god Buxe af mine Helligdags Gangklæder, hvilke Elling selv velger du af disse, efterat de der skjænkes mine Stadsklæder, have udtaget dem.
k. Et halvt Dusin Lærredsskjorter, ½ Dusin Halsskjorter, ½ Dusin hvide Halsehalstørklæder, ½ Dusin Lommetørklæder og ½ Dusin Uldstrømper, hvilke Elling selv udtager af mine Efterladenskaber. Blandt Skjortene skal og den være, i hvilken jeg døer.
l. Foruten alt Foranstaaende erholder ogsaa Elling Olsen alle de Ting, som jeg enten alt har (givet ham) overlevert ham eller og givet ham skriftligt Løvte om. Ligesaa skal han og have den Seng og de Sengklæder, i hvilke jeg døer.
m. Elling Olsen erholder og mit gamle bruune Chatol med tilhørende brune skab, hvilket jeg ønsker, han maa beholde sin hele Levetid.
n. Desforuden erholder Elling Olsen videre den Summa Penge, som længere hen i dette Testamente for ham vorder bestemt.
o. Videre erholder han min Høvelbenk og al min Snedkerredskab samt al min Smideredskab som han ei før har erholdt lignende Stykker af, til Gaver af mig.
(…)

18. Min Huusmand Peder Andersen Nordengen tillægges:
a. En tid Qvie eller Koe af min Kreaturbeholdning.
b. En Arbeidskjærre med Sæhle og Bagsæhle
c. En Jernskodningsslæde.
d. Den for ham herefter fastsattende Pengesumma.

(…)
2. Min hidtil havte Gaardskarl og nu blivende Huusmand Soldat Elling Olsen Moe eller Klægrudstuen skjænkes den Summa 1600 N. Spd. Siger Eet Tusinde Sex Hundrede norske Speciedaler.
(…)
8. Min Huusmand og forhenværende Gaardskarl Peder Andersen Nordengen skjænkes 200 N. Spd.
(…)

Moe i Jevnager den 4 de December 1841
-siger den Fjerde December Aar Aatten Huundrede Een og Fyrgetyve.
C. Stenersen
L.S.
Til Vitterlighed
Hans Svendsen Næset
Christoffer Hansen Kokkestuen