Auksjon på Lere under Næs i Brandbu 1887

Fra Hadeland og Land sorenskriverembetets auksjonsprotokoll 1885-1890 for Gran tinglag

Aar 1887 den 12.April blev efter Requisition fra Peder Pedersen en Auctionsforetning sat og afholdt paa hans Bopel Pladsen Lere under Næs i Brandbu administreret af Lensmand Munthe i Overvær af de tilsagte Vidner Peder Andersen Risenfald og Paul Pedersen Næs.

Hvorda Administrator fremlagde en af de 4 om Auctionen udferdigede Placater forsynet med Attestation om … og … Pacaten  … Vinder bekjendtgjordt I Hadelands Tidende N 12 og 14. Reqirenten Peder Pedersen Lere mødte og beggierede Aucionen fremmet paa følgende
Conditioner.

1..…Conditioner paa samme den 5 Novbr 1885, hvilke gjentages saaledes som de findes indtgane i mæeværende Protocols deel 1 med den Forandring at 2. … skal lyde:

Tilslagssummen tillagt 10% betales ukrevende inden 1.jan. 1888 til den antagne Inkassator Lendsmann Munthe paa hans bobel. For Incassationen og fuldt Ansvar for kjøbernes   …lighet   nyder Inncassator  15 –femten –Prosent

Efter at Conditionene vare opplæste Fremmedes Auctionen saaledes:

2 Grev80.Ole Iversen Næseie
1 Spade80.Iver Johannesen Lere
1…20.Carl Magnusen
1 Sag1.10Iver Ulvsnes
Ljåandbo1.80Johannes Eidsbakken
Endeel Liaaer 40.Anders Holeødegaardeie
4 Sigder95.Ole Christoperhersen Kjoseie
4 Navere 50.Ole Baalerud
1 Oter40.Lendsmanden
1 Kjælke og Reb1.30Nils Nilsen Raaseie
1 Kaffebrender1.20Iver Baalerud
Mel og Saltkjøred1.80Contant
1 Par Vandbøtter med Sæle50.Laes Andersen Blegen (Trulsebøle)
1 do af Jarn1.50Johannes Eidsbakken
… 20.Ole Iversen Næseie
2 Sørpekoller60.Paul Pedersen Kjoseie
1 Øltønde50.Carl Magnussen
5 Melkebunker a 0 kr.85 Øre4-15Nils Eriksen Rolstad, Lere
1 Kjærne m.m.60Peder Chrisophersen Blegeneie
2 Spand   30Hans Guttormsen Vigen ved Kone
1 Blikspand m.m. Bismervægt55Ole Olsen Raaseie
1 Blikspand og 1 Kaffekjel55do     do      do
2 Fad50Iver Andersen Eidsand ved Kone
2 do50Ole Olsen Raaseie
1 Gryde 1-Hans Skrota
1 do1-80Ole Andersen Gullerudeie
1 do1.50Lars Andersen Blegen
1 Stegepande50do     do      do
1 Takke1-80Iver Ulvsnæs
1 Kogeovn9.60Brede Gudbransden Næs for Iver Hvinden
LaterisKr. 37-90 
TptKr. 37-90 
En del Læster8-Ole Hansen Thingelstadhagen
4 Stole8-80Hans Olsen Røkeneie
2 Værkstedstole og 1 skammel50Martin Eriksen Næseie
1 Vævstol med Behør3.10Hans Andersen Gjervogeneie
1 Melkeskab i Stuen8-50Morten Eriksen Næseie
1 do i Kjøkkent1-50do           do         do
1 Kommode10.30Torsten Larsen Raasumseie
1 Baad 4.30Martin Magnussen Eggeeie (…)
1 høstbær Ko43-Iver Larsen Skari ved Søn Lars
1 Sau med 2 lam9-80Anders Trætroden junior
1 do     ”    1 do 7.10Anders Olsen Larsbraaten, Grimsrudeie under Steffen
1 Dragseng9.90Brede Gudbrandsen
1 Skinfæld4-20Ole Olsen Raaseie
1 Yderfrakke5-30Bent Andersen Næseie
Endel hø6.10Iver Johannessen Lere
2 hektoliter Poter …a 1,402.80Christen Christensen Svinningseie
1 hængeskap1,80Contant
Til sammenKr. 172.90

Efter Reqvirentens Forlangende blev Auctionen sluttet.

…Munthe         Paul P. Næss          P. Andersen