Bjorli stasjon

Stasjonsbygningen på Bjorli stasjon er større enn de andre stasjonsbygningene på mellomstasjonene. Bjorli har vært base for driften av Raumabanen og sør for stasjonen er det bygd opp flere tjenesteboliger. Bjorli stasjon har også et vanntårn og en bygning for stasjonens vannverk, flotte bygninger i murt naturstein. Lokomotivstallen er revet, men svingskiva er bevart.

Bilde av Bjorli stasjon
Bjorli stasjon (Fotograf: Dagmar Buen © Fylkesarkivet i Oppland)

Turisttrafikken på Raumabanen var stor den første tiden, og togene hadde lange stopp ved stasjonen. Det ble derfor bygget en restaurantbygning, men den brant under bombingen av Raumabanen i 1940 og ble ikke bygget opp igjen. En kan fremdeles se rester av denne bygningen.

Bildegalleri


Her finner du kilder og litteratur brukt i denne artikkelen.