Lora stasjon

Lora stasjon ble åpnet 19. november 1921, men er i dag nedlagt. Stasjonsbygget med godshus og privetet (utedoen) står fremdeles. Bakkekammen med bjørketrær og stabbesteiner danner grense mot dalen.

Bilde av Lora stasjon
Lora stasjon (Fotograf: Dagmar Buen © Fylkesarkivet i Oppland)

Bildegalleri


Her finner du kilder og litteratur brukt i denne artikkelen.