Kilder og litteratur – båttrafikk

Rutebåt på Einavannet

 • Bækkelund, B. 1998 «Eina Dampskipselskap». Eina. Totens Bygdebok V. Folk og liv i hus, gard og grend. red. av Svein-Erik Ødegaard, Hilde Larsen Austarheim og Bjørn Bækkelund, s. 220-222. Toten Økomuseum, Kapp.

Fjellbåtene på Bygdin, Tyin og Gjende

 • Opdal, O. 1971 «Ferdsel gjennom Jotunheimen – over Bygdin og Tyin». Tidsskrift for Valdres Historielag 1971. Valdres Historielag, Lomen.
 • Sjurgard, G. 100 år med båt på Gjende. Lokalisert 9.3. 2010 på Verdensveven: http://www.gjende.no/historie.htm

Støls– og seterfergene

 • Hamre, A. 1971 «Ferja i Einangsundet». Tidsskrift for Valdres Historielag 1971. Valdres Historielag, Lomen.

”Falken” og ”Kvikk” – to motorbåter i Valdres

 • Jahnsen, J. B. 1975 «Rutebåttrafikken på Strandefjorden og Slidrefjorden». Tidsskrift for Valdres Historielag 1975. Valdres Historielag, Lomen.

Båttrafikk på Randsfjorden

 • Amundsen, R. 1980 «Båttrafikken på Randsfjorden. Historisk utvikling». Årbok for Hadeland 1980. Årbokutvalget, Brandbu.
 • Eikeseth, K. R. 2008 Samferdselsrevolusjon og Kraftforsyning. Hadeland Bygdebok V. Randsfjordmuseene as, Jaren.
 • Engnæs, R. 2006 «Randsfjordferja».  Årbok for Hadeland 2006. Årbokutvalget, Brandbu.
 • Opperud, R. 2007 «Dampskipsbryggene i Land». Landingen 2007. Randsfjordmuseene as, Dokka.
 • Randsfjordferga. Lokalisert 9. 3. 2010 påp Verdensveven: www.randsfjordferga.no
 • Stenersen, H. 1983 Dampskipsfarten på Randsfjorden. Brandbu.

Mjøsajaktene

 • Berg, A. J. og Nordsveen, A. M. 1996 Damp- og motorbåter på Mjøsa. Mjøssamlingene, Minnesund. 

Trafikken på Mjøsa – flere tusen års historie

 • Berg, A. J. og Nordsveen, A. M. 1996 Damp- og motorbåter på Mjøsa. Mjøssamlingene, Minnesund. 
 • Nordsveen, A. M. 2007 «De første mjøsdamperne 1840 – 1877». Mjøsmuseets Årbok 2007, Mjøsmuseet, Toten.

Dampbåtar på Mjøsa og i Gudbrandsdalen