Fjellbåtene på Bygdin, Tyin og Gjende

Den første mer eller mindre faste rutetrafikken med motorbåt på fjellvannene i Norge var det Den Norske Turistforening som stod bak. Før dette skjedde i 1905 var det bare rokarenes rå muskelkraft som fikk turister over fjellvann som Bygdin og Tyin.

I 1905 kjøpte Den Norske Turistforening motorbåtene «Bygdin» og «Tyin». «Bygdin» ble satt i rute mellom Bygdin og Eidsbugarden samme år, mens «Tyin» måtte vente til 1906, da transporten ble forhindret av dårlig vær. Både ”Tyin” og ”Bygdin” var godkjent for 30 passasjerer, til stor forskjell fra robåtene. På Bygdin kom det etter hvert flere konkurrerende båter, blant annet ”Kong Haakon” i 1910, og i 1912 var det noen lokale karer som gikk til innkjøp av M/B ”Bitihorn”. Båten hadde sin jomfrutur 17.7.1912 og går fortsatt i rute på Bygdin. ”Bitihorn” var en betydelig større og mer moderne båt, godkjent for 70 personer, men ble forlenget i 1977 for å kunne frakte 98 passasjerer. På Bygdin har det senere vært to båter til, ”Bygdin II” og ”Synshorn”.

Bilde av M/B Bitihorn på Bygdin
M/B Bitihorn på Bygdin (Fotograf: ukjent, (c) Valdresmusea)

Jotunheimen og Valdresruten bilselskap kjøpte i 1944 ”Bitihorn” på Bygdin, samt båtene på Tyin. På dette tidspunktet var det den tidligere M/B ”Bygdin”- omdøpt til ”Jotunheimen” som i konkurranse med M/B ”Tyin” stod for rutebåttrafikken på Tyin. I tillegg gikk MB ”Jøtul” fra 1931. Etter 11 år i A/S Jotunheimen og Valdresrutens drift ble det slutt med båtfart over Tyin, da veien fra Tyin til Tyinholmen ble tatt i bruk i 1955.

Samme år som ”Tyin” begynner sin rutetrafikk startet Ole Øvstedal passasjertrafikk med M/S ”Gjende” på Gjende. Også her hadde det tidligere vært rokarer som fraktet turistene innover Gjende mot en liten betaling, som ifølge Reisehaandbog for Gudbrandsdalen fra 1905 skal ha vært 3 kroner og 20 øre. Den nybygde motorbåten, som Ole hadde bygd selv, hadde plass til 28 passasjerer. I 1911 kostet en tur med Gjende kr 2,75,- mens man fikk tur/retur billett for kr 4,-.

Bilde av billett fra M/B Bitihorn
Billett fra M/B Bitihorn på strekningen Bygdin – Eidsbugarden 1972 (Eier: Ulf Berntsen)

Etter hvert som turisttrafikken økte ble det behov for å utvide båten, og i 1930 ble kapasiteten økt til 35 personer ved at båten ble påbygd 2 meter. I tillegg til noen flere passasjerplasser kom det også inn ny motor og kahytte i båten, samt wc med håndpumpe.

Bilde av M/S Gjende
M/S Gjende (Fotograf: ukjent, (c) M/S Gjende)

Etter 50 år med M/S ”Gjende” blir M/B ”Gjende” sjøsatt 17. juni 1956. Den nye båten var registrert for 64 personer. Også denne båten ble etter hvert for liten, og i 1969 var det igjen behov for å øke kapasiteten. Etter påbygningen kunne båten nå ta 84 passasjerer.

På 80- og 90-tallet var det igjen tid for utvidelser og både ”Gjende III” og ”Gjende IV” settes i trafikk. ”Gjende III” var registrert for 100 passasjerer, mens ”Gjende IV” hadde plass til 48 turglade mennesker. Siden den gang har båtene på Gjende fraktet bortimot 40.000 passasjerer hver sommersesong. Ved 100-årsjubileet for den første motorbåten på Gjende, i 2006, ble ”Gjende IV” erstattet med ”Gjendine”.

Her finner du kilder og litteratur brukt i denne artikkelen.