Rutebiltrafikk

Buss fra Kolburutene (Fotograf: ukjent, © Mjøsmuseet, R97-002-02)

I 2008 var det 100 år siden den første, varige, bilruten ble etablert i Norge. Den ruten gikk mellom Molde og Batnfjordsøra. Selv om dette var den første bilruten som var i drift over en lengre periode, hadde det tidligere vært flere forsøk på å etablere rutebiler også i Oppland.

Det aller første forsøket på en slik rute fant sted i 1896, og planen var at rutebilen skulle betjene strekningen mellom Tretten og Ringebu i Gudbrandsdalen. Automobilen hadde imidlertid ofte motorproblemer og ruten ble lagt ned allerede etter få måneder. Dette var det første forsøket på å etablere en rute i Norge, med den første importerte bilen i Norge.

Senere har det vært en rekke privatpersoner og større og mindre firmaer som har betjent opplendingenes behov for rutebiltransport, det være seg både gods- og persontransport. Særlig var det mange privatpersoner som drev mindre enmannsforetak fra rundt 1910 til ca. 1930. Etter hvert ble det flere og flere rutebilselskaper, og samferdselsmyndighetene ønsket bedre kontroll og mer effektivisering av rutebiltransporten og påla derfor de små rutebilselskapene å slå seg sammen der hvor dette var praktisk og økonomisk fordelaktig rundt 1950. Dette er bakgrunnen for mange av de store og viktige rutebilaktørene i Oppland i siste halvdel av 1900-tallet.

Informasjon om ved og trekull til gassgeneratorer for biler, 1940 (Fylkesarkivet i Oppland, Ark/9) Bilde nr: 1 av 4
Informasjon om ved og trekull til gassgeneratorer for biler, 1940 (Fylkesarkivet i Oppland, Ark/9) Bilde nr: 2 av 4
Informasjon om ved og trekull til gassgeneratorer for biler, 1940 (Fylkesarkivet i Oppland, Ark/9) Bilde nr: 3 av 4
Behovet for bilrutemateriell etter krigen, 1944(Fylkesarkivet i Oppland, Ark/9) Bilde nr: 4 av 4

Kilder og litteratur