Rutebilhistorie i Land

Buss fra Torpa Bilselskap E-15698 (Fotograf: SVB, (c) Rutebilhistorisk Forening)

A/S Torpa Bilruter har hovedkontor på Dokka. Selskapet ble stiftet i 1951, og arbeider i et typisk bygdemiljø, med kombinasjon av skoleruter, personruter og godstransport. I 1975 omfattet melketransporten mellom 40 og 50 prosent av selskapets totale omsetning på 3 millioner kroner. Ellers drev Torpa Bilruter også eiendomsdrift, ved å leie ut verksted og smøre- og vaskehall på Dokka.

I 2010 har selskapet ca 60 ansatte og en omsetning på rundt 52 millioner kroner. Selskapet har 13 busser, 21 lastebiler og 20 tilhengere/trailere. I de senere årene har selskapet stort sett drevet med busstransport, både tur- og rutekjøring, gods- og tanktransport.

Ellers er det, blant annet, Vest-Oppland Bilselskap og Jotunheim og Valdresruten Bilselskap som har betjent transportbehovet i Land. Siden Land er en region med typisk gjennomgangstrafikk nevnes også rutebiltrafikken i disse kommunene i artikler om rutebiler i andre regioner.

Kilder og litteratur