Kilder og litteratur – Rutebiltrafikk

Rutebiltrafikk

Rutebilhistorie på Hadeland

 • Crøger, Overingeniør. 1932 Samferdselsmidler. Hadeland Bygdenes Historie 1. Nationaltrykkeriet, Oslo.
 • Norges Rutebileier forbund, avd. Oppland 1977 Rutebilnæringen i Oppland. NRF, Lillehammer.
 • Stenersen, H. 2001 «Bilruter i 80 år». Brandbu’stikka nr. 29. Helge Stenersen, Brandbu.
 • Stenersen, H. 2001 «Stenbergbussen». Brandbu’stikka nr. 29. Helge Stenersen, Brandbu.
 • Stenersen, H. 2001 «Myhrebussen». Brandbu’stikka nr. 29. Helge Stenersen, Brandbu.
 • Stenersen, H. 2001 «Bleken-bussens historie». Brandbu’stikka nr. 30. Helge Stenersen, Brandbu.
 • Stenersen, H. 2001 «Lunde-bussens historie». Brandbu’stikka nr. 30. Helge Stenersen, Brandbu.

Rutebilhistorie i Valdres

 • Bratrud, A. 1993 «Automobil A/S Jotunheim 1909-1919». Landingen 1993, Lands Museum, Dokka.
 • Odegaard, N. 1918 Kristians Amt 1814-1914 en kort oversigt ved N. Odegaard. Grøndahl & Søns Boktrykkeri, Kristiania.
 • Norges Rutebileier forbund, avd. Oppland 1977 Rutebilnæringen i Oppland. NRF, Lillehammer.
 • Rudi, T. Samferdsel i Valdres frå dei eldre tider av. Bilferdsla. Valdres Bygdebok IV. Valdres Bygdeboksnemnd, Leira.
 • http://www.jvb.no/om-oss/historie.htm 25.02.2010
 • http://etnedal-bilruter.no/omoss/om_oss.html 25.02.2010

Rutebilhistorie i Land

Rutebilhistorie i Toten, Gjøvik, Snertingdal og Biri

Den første rutebilen i landet – i rute mellom Tretten og Ringebu

 • Paalsrud, K. 1974 «Første rutebilen i landet». Årbok for Gudbrandsdalen 1974, s. 187-189. Gudbrandsdal Historielag, Lillehammer.   

Rutebilhistorie i Nord-Gudbrandsdalen

 • Hosar, Kristian ?? XXX i G/LT

Rutebilhistorie i Sør-Gudbrandsdalen

 • Bjerke, T. 2009 Gausdal Bilselskap og busstrafikken. Rutebilhistorisk Forening, Lillehammer.
 • Bjerke, T. 2008 Lillehammer-Ringsaker bilruter og busstrafikken. Rutebilhistorisk Forening, Lillehammer.
 • Mølmen og Mathisen 1993 På hjul med tiden. LITRA 75 år. Thorsrud AS Lokalhistorisk forlag, Lillehammer.
 • Vestad, N. 1997 «Ringebu Bilruter» Hemgrenda 1997, s. 118-124. Ringebu Historielag, Ringebu.