Grindvoll stasjon

Grindvoll stasjon hadde opprinnelig navnet Vassjø stasjon, plassert ved Vassjøtjernet i Vestre Lunner. På arkitektens tegninger av stasjonsbygningen er navnet Vassjø overstrøket og erstattet med Grindvoll. Før Bergensbanen ble anlagt het området «Grinen», og dette har nok gitt navn til stasjonen, som igjen har gitt nærområdet det nye navnet Grindvoll.

Bilde Grindvoll stasjon
Grindvoll stasjon (Fotograf: ukjent, (c) Randsfjordmuseene, HF1986_14_15)

Stasjonsbygningen på Grindvoll stasjon er bygget i jugendstil og ble tegnet av NSB’s egen arkitekt Paul Armin Due. Grindvoll stasjon går inn under «Flikkeid» – typen og karakteriseres av en relativt liten stasjonsbygning med påbygd godshus. Andre typiske jugendtrekk er blant annet smårutete vinduer, buede linjer og plantemotiver.

Opprinnelig var Grindvoll et lite tettsted. Etableringen av Bergensbanen forbi Grindvoll førte med seg en rask utvikling, og man fikk etter hvert flere butikker, post og til og med bank. Siden omlandet rundt stasjonen var av utpreget jordbrukskarakter så var det først og fremst landbruksprodukter som ble fraktet fra Grindvoll Stasjon. Det ble lettere å få omsatt melk, og lasterampen for tømmer gjorde tømmertrafikken svært mye enklere når man nå slapp å frakte tømmeret ned til Randsfjorden.

Bilde av togbillett Roa - Hønefosslinjen 1967
Billett fra Roa-Hønefosslinjen 1967 (Eier: Ulf Berntsen)

På midten av 1900-tallet fikk Grindvoll stasjon merke bilenes konkurranse. I 1950 ble melkemottaket ved stasjonen lagt ned, og trafikken på stasjonen ble betydelig redusert. Etter noen tiår med synkende aktivitet ble det i 1973 innført fjernstyring av togene. Det vil si at stasjonspersonalet ble overføldig, og i 1975 ble det bestemt at stasjonen skulle legges ned. Det var likevel persontog som stoppet på stasjonen fram til 1984, da det ble bestemt at nesten alle Bergenstog skulle gå om Drammen i stedet for Roa, og fram til 2002 stoppet kun ett lokaltog til Oslo om morgenen og ett tilbake om kvelden.

I 1998 brant stasjonen, men heldigvis var det mest interiøret som var skadet og ikke så mye av den opprinnelige bygningskonstruksjonen. I dag er stasjonsbygningen i privat eie, stasjonsmesterleiligheten gjort i stand, pusset opp og bebodd.

Bildegalleri


Her finner du litteratur og kilder brukt i denne artikkelen.