Kilder og litteratur – Hestetrafikk

Litteratur og kilder brukt i artiklene som omhandler hestetrafikk:

Hestetrafikk 

 • Olsen, S. M. 2001 Hestekjøretøy. Med hjul og meier på norske veier. Landbruksforlaget, Oslo.

Skysstrafikk

 • Engen, A. 2009 Skysstell og skysstasjonar i Gudbrandsdalen. Bruket forlag, Lillehammer.
 • Nielsen, A-M. 2008 Gjestgiveri – skysstell – hvilested. Norsk vegmuseum, Fåberg. 
 • Olsen, S. M. 2001 Hestekjøretøy. Med hjul og meier på norske veier. Landbruksforlaget, Oslo.
 • Rogan, B. 1986 Det gamle skysstellet. Reiseliv i Noreg frå melomalderen til førre hundreåret. Det Norske Samlaget, Oslo.

Hvem er hvem i skysstrafikken? 

 • Rogan, B. 1986 Det gamle skysstellet. Reiseliv i Noreg frå melomalderen til førre hundreåret. Det Norske Samlaget, Oslo.

Skysstrafikk i Valdres

 • Hvattum, H. 1988 «Paa alle skyds- eller skiftestæder skal der nedlegges en efter hosfølgende indrettet Dagbog». Årbok for Valdres 1988. Valdres Historielag, Fagernes.
 • Hvattum, H. 1993 På gamle vegar i Valdres. Valdres forlag & Valdres Folkemuseum, Fagernes.
 • Rogan, B. 1986 Det gamle skysstellet. Reiseliv i Noreg frå melomalderen til førre hundreåret. Det Norske Samlaget, Oslo.

Diverse kilder gjengitt i Årbok for Valdres 1988. Valdres Historielag, Fagernes under overskriftene:

 • «Skysstasjonar»
 • «Dagboksblad fra en Valdrestur i 1866»
 • «Skydsdagbok med kontrakt»
 • «Reiselivet i Valdres»
 • «Skydstakster fra Breidablik Sanatoriums vognmænd»

Skysstrafikk i Land

 • Folketellinger 1801, 1865, 1900 på www.digitalarkivet.no
 • Arnesen, A. 2001 «Minner fra skyss-stasjonenes tid i Søndre Land». Landingen 2001, Lands Museum, Dokka.
 • Lundby, O. 1993 «Skyssgutten forteller». Landingen 1993, Lands Museum, Dokka.
 • Nordal, K. 1993 «Fra Skysstasjonenes tid». Landingen 1993, Lands Museum, Dokka.
 • Ulsnæs, T. 1981 «Ferdsel i Land». Landingen 1981, Lands Museum, Dokka.

Skysstrafikk på Hadeland

 • Tingbokavskrifter i Bjørkvik-arkivet, Randsfjordmuseene avd. Hadeland Folkemuseum.
 • Berger, Aa. 1979 «Skyssvesenet i Jevnaker og Lunner 1837-1857».  Årbok for Hadeland 1979. Årbokutvalget, Brandbu.
 • Berger, Aa. 1985 «Reiseliv og veier». Årbok for Hadeland 1985. Årbokutvalget, Brandbu.
 • Lunner, P. 1978 «Den gamle skysstasjonen på Harestua». Årbok for Hadeland 1978. Årbokutvalget, Brandbu.
 • Rogan, B. 1986  Det gamle skysstellet. Reiseliv i Noreg frå mellomalderen til førre hundreåret. Det Norske Samlaget, Oslo.

Skysstrafikk i Toten/Gjøvik/Snertingdal/Biri-regionen.

 • Bækkelund, B. 1998 «Vegstellet». Totens Bygdebok bind 5. Eina: Folk og liv i hus, gard og grend. Totens Økomuseum, Kapp.
 • Fladlien, P. (red) 1933 «Ferd og Fest. Veger, Samferdsel og Handel». Biri og Snertingdal bygdebok bind 1. Oslo.
 • Gjestrum, J. A. 1984 «Turist på Hadeland og Toten i 1784». TOTN 1984. Toten historielag, Toten museum, Bøverbru.
 • Gjørvad, O. 1956 «Ferdselsveger og reiseliv på Toten i eldre tid». TOTN Hefte 3. 1956. Tidsskrift for Toten Historielag. Gjøvik.
 • Gjørvad, O. (red) 1953 «Samferdsel». Totens bygdebok bind II. (1937) 2.utg, Oslo.
 • Gjørvad, O. «Hva skyssboka på Lundhagen forteller». TOTEN Hefte 3. 1956. Tidsskrift for Toten Historielag. Gjøvik.
 • Herberg, B. 1988 «Skyssvesenet». Årbok nr 5. Gjøvik Historielag, Gjøvik.

Skysstrafikk i Gudbrandsdalen

 • Engen, A. 2009 Skysstell og skysstasjonar i Gudbrandsdalen. Bruket forlag, Lillehammer.

Diligencer i Gudbrandsdalen

 • Engen, A. 2009

Skysstell og skysstasjonar i Gudbrandsdalen. Bruket forlag, Lillehammer.